Number of the records: 1  

Reflexionen der Praxis über den Unterricht im Übersetzungsseminar

  1. Fifiková, Dominika Reflexionen der Praxis über den Unterricht im Übersetzungsseminar / Dominika Fifiková. -- Aktualizovaný obsah seminárov prekladov z cudzieho jazyka reflektujúci rastúce požiadavky kladené na prekladateľov. Pri každej metóde sú definované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. Danými metódami sú rozvíjané špecifické kompetencie, ktoré by mali charakterizovať profesionálny profil prekladateľa 21. storočia.

    In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht Seresová, Katarína. -- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. -- 177 s. [10,11 AH]. -- ISBN ISBN 978-3-339-10292-8. -- S. 165-177

    I. Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. -- S. 165-177
    BA004
Number of the records: 1