Number of the records: 1  

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  1. Dianová, Zuzana Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme / Zuzana Dianová. -- Najvýznamnejšie zmeny v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový systém tabuľkových platov.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 10 (2018), s. 21-24

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 10 (2018), s. 21-24
    BA004