Number of the records: 1  

Didaktika daňovníctva - teória a prax

 1. Velichová, Ľudmila Didaktika daňovníctva - teória a prax / Ľudmila Velichová ; recenzenti: Peter Baláži, Alena Horáčková. -- 2. prepracované a doplnené vydanie. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- 128 s. [6,53 AH]. -- ISBN 978-80-225-4538-9

  I. Baláži, Peter
  II. Horáčková, Alena
  III. Ekonomická univerzita v Bratislave.Národohospodárska fakulta ((Bratislava, Slovensko))

  37
  BA004