Number of the records: 1  

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

 1. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Slávnostná konferencia (18.-20.6.2018 : Častá-Papiernička, Slovensko) 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti : zborník abstraktov a príspevkov zo slávnostnej konferencie k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti konanej v 18.-20. júna 2018 v Častej-Papierničke / editorky: Iveta Stankovičová, Janka Medová. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. -- 146 s. -- ISBN 978-80-88946-82-3

  I. Stankovičová, Iveta
  II. Medová, Janka
  III. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť ((Bratislava, Slovensko))

  311
  BA004