Number of the records: 1  

Špecifikácia jazykových programov podľa UNIcert LUCE

 1. Šajgalíková, Helena Špecifikácia jazykových programov podľa UNIcert LUCE / Helena Šajgalíková, Gabriela Chmelíková ; editor: Helena Šajgalíková ; recenzenti: Juraj Miština, Svatava Šimková, Mária Šikolová. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- 78 s. [3,28 AH]. -- ISBN 978-80-225-4530-3

  I. Chmelíková, Gabriela
  II. Šajgalíková, Helena
  III. Miština, Juraj
  IV. Šimková, Svatava
  V. Šikolová, Mária

  37
  BA004

Number of the records: 1