Number of the records: 1  

Didaktika úvodu do makroekonómie

 1. Orbánová, Darina Didaktika úvodu do makroekonómie / Darina Orbánová ; recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. -- 3. aktualizované a doplnené vydanie. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- 157 s. [9,20 AH]. -- ISBN 978-80-225-4564-8

  I. Mydlová, Mária
  II. Novák, Jaromír
  III. Ekonomická univerzita v Bratislave.Národohospodárska fakulta ((Bratislava, Slovensko))

  37
  BA004