Number of the records: 1  

Slovenčina ako cudzí jazyk

 1. Kvapil, Roman Slovenčina ako cudzí jazyk [elektronický zdroj] : príručka pre učiteľov / Roman Kvapil a kolektív ; recenzenti: Mária Spišiaková, Viera Karovičová. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2018. -- 65 s. [7,68 AH]. -- Popis urobený: 17.1.2019. -- ISBN 978-80-565-1440-5

  I. Bačová, Darina
  II. Csiba, Karol
  III. Ilievová, Zlata
  IV. Píšová, Janka
  V. Uličná, Martina
  VI. Vráblová, Júlia
  VII. Spišiaková, Mária
  VIII. Karovičová, Viera

  8
  BA004