Number of the records: 1  

Das Sprachniveau der Deutschlehrer im Fremdsprachenunterricht bezogen auf die Aussprache

  1. Adamcová, Silvia Das Sprachniveau der Deutschlehrer im Fremdsprachenunterricht bezogen auf die Aussprache / Silvia Adamcová

    In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác Štefančík, Radoslav. -- Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. -- CD-ROM 248 s. [13,38 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-972278-4-5. -- S. 19-26 CD-ROM

    I. Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. -- S. 19-26 CD-ROM
    BA004