Number of the records: 1  

Aktuaľnosť problemy motivacii v inojazyčnom obrazovanii

  1. Matytcina, Marina Aktuaľnosť problemy motivacii v inojazyčnom obrazovanii = Current Problems of Motivation in Foreign Language Education / Marina Matytcina, Tatjana Grigorjanová. -- Úloha motivácie ako základného princípu pri učení sa cudzích jazykov. Zdôraznenie úlohy motivácie v metodológii výučby cudzích jazykov a potreba jej udržania počas procesu výučby.

    In Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko) Kvapil, Roman. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- CD-ROM 554 s. [27,70 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4614-0. -- S. 254-261 CD-ROM

    I. Grigorjanová, Tatjana
    II. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). -- S. 254-261 CD-ROM
    BA004