Number of the records: 1  

Využitie piesní pri výučbe kultúrneho aspektu na hodinách španielčiny ako cudzieho jazyka

  1. Mocková, Nina Využitie piesní pri výučbe kultúrneho aspektu na hodinách španielčiny ako cudzieho jazyka / Nina Mocková. -- Kultúrny aspekt na hodinách španielčiny ako cudzieho jazyka. Didaktické využitie piesní na hodinách španielčiny. Výhody piesní na hodinách španielčiny.

    In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác Štefančík, Radoslav. -- Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. -- CD-ROM 248 s. [13,38 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-972278-4-5. -- S. 118-128 CD-ROM

    I. Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. -- S. 118-128 CD-ROM
    BA004