Number of the records: 1  

Procedurálny návrh verzus právo na udelenie slova

  1. Briestenský, Ladislav Procedurálny návrh verzus právo na udelenie slova / Ladislav Briestenský. -- Pravidlá upravujúce priebeh a ukončenie diskusie na rokovaní obecného zastupiteľstva zákon neupravuje, preto je vhodné, že sa tým zaoberá rokovací poriadok. Obecné zastupiteľstvá si môžu schváliť v rokovacom poriadku svoje pravidlá. Ak sa pravidlo uplatní, ide o prejav vôle obecného zastupiteľstva.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 12, č. 5 (2019), s. 2-3

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 12, č. 5 (2019), s. 2-3
    BA004