Number of the records: 1  

Duálne vzdelávanie a odborná prax z pohľadu zamestnávateľa

  1. Gášpárová, Eva Duálne vzdelávanie a odborná prax z pohľadu zamestnávateľa / Eva Gášpárová. -- Praktické vyučovanie u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania. Učebná zmluva. Spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri praktickom vyučovaní. Hmotné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Odmena za produktívnu prácu žiaka. Štipendium. Praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania (mimo systému duálneho vzdelávania).

    In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. -- ISSN 1335-1508. -- Č. 11 (2019), s. 95-124

    I. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Č. 11 (2019), s. 95-124
    BA004