Number of the records: 1  

Teoreticko-praktické aspekty formovania kvality života z pohľadu spotreby

  1. Holková, Vieroslava Teoreticko-praktické aspekty formovania kvality života z pohľadu spotreby / Vieroslava Holková, Alexandra Veselková. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/0393/16 - Historický vývoj pojmu kvalita života. Definovanie kvality života. Spotreba ako súčasť kvality života. Vplyv spotreby na kvalitu života slovenských domácností.

    In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. -- ISSN 0323-262X. -- Roč. 48, č. 3 (2019), s. 237-254

    I. Veselková, Alexandra
    II. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 48, č. 3 (2019), s. 237-254
    BA004