Number of the records: 1  

Význam interkultúrnej komunikácie pre absolventov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

 1. Title Význam interkultúrnej komunikácie pre absolventov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
  TranslationBedeutung der interkulturellen Kommunikation für die Absolventen der Fakultät für internationale Beziehungen der Wirtschaftsuniversität in Bratislava
  Author infoEleonóra Peczeová
  Author Peczeová Eleonóra EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Source document Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. S. 189-192. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4
  NoteRes. nem., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * vyučovanie * predmety učebné * študenti * učitelia * komunikácia multikultúrna * jazyky cudzie
  AnnotationCiele, obsah prípravy, tematické celky, študijný materiál a didakticko-metodické postupy uplatňované vo výučbe interkultúrnej komunikácie na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom je poukazané aj na problémy jazykovej vybavenosti poslucháčov.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00754-010, originál dokumentu

Number of the records: 1