Number of the records: 1  

Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II.

 1. Title Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]
  Author infoAlžbeta Foltínová a kolektív, redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth
  Another authors Tóth Miroslav (Compiler) EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Majdúchová Helena (Recenzent) EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Petráková Zora (Recenzent) EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Corporation Fakulta podnikového manažmentu EU . Katedra podnikovohospodárska , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2010. - 85 s.
  ISBN978-80-225-2977-8
  NoteVýstup z riešenia II. etapy grantovej úlohy VEGA a SAV. - VEGA 1/0686/08. - Bibliogr. odkazy. Resumé.
  Document kindmiscellanea
  LanguageSlovak, English
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Keywords kontroling * rozhodovanie strategické * reporting * goodwill * náklady * Slovensko * Európska únia
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Copy count3, currently available 2, at library only 1
  References (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Call number844649, 844650, 844748
  No. of Archival CopyE10 01449-001, originál dokumentu

  Call numberLocationSublocationInfo
  844649SEKVšeobecná študovňaIn-Library Use Only
  844650SEKSklad knižničného fonduavailaible
  844748SEKSklad knižničného fonduavailaible

Number of the records: 1