Number of the records: 1  

Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy

 1. Title Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy
  Author infoMilan Kubica
  Author Kubica Milan EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi : zborník prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010. [S. 1-5]. - Bratislava : Bratislavská Business School EU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-225-3017-0
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.9 - Ocenenie. Odhady
  Keywords pohľadávky * hodnota * úpravy právne * ohodnocovanie podniku
  AnnotationV znaleckej praxi sú vážne pochybenia pri stanovení všeobecnej hodnoty pohľadávky, buď po formálnej stránke, ale najmä po obsahovej stránke. Autor predkladá návrh novelizácie prílohy č. 9 vyhlášky č. 492/2004 Z.z. pri doplnení súčasného stavu. Metódy sú definované, popísané a vysvetlené.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01323-006, kópia plného textu

Number of the records: 1