Number of the records: 1  

Komparácia vybraných ukazovateľov výkonnosti krajín V4

 1. Title Komparácia vybraných ukazovateľov výkonnosti krajín V4
  TranslationComparison of selected performance indicators in V4 countries
  Author infoMiroslava Havettová, Martin Lábaj
  Author Havettová Miroslava EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Co-authors Lábaj Martin EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document 9. medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA 2006 v Nových Zámkoch : zborník prác doktorandov = thesis volume. s. 108-111. - Nové Zámky Nové Zámky : Secos, 2006. ISBN 80-225-2219-8
  Issue dataTab., vzorce
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords rast hospodársky * produkt domáci hrubý * ukazovatele makroekonomické * porovnanie štatistické * relácie výmenné * deflátor * Vyšehradská štvorka
  AnnotationVýmenné relácie a tempo rastu hrubého domáceho produktu. Vývoj výmenných relácií v krajinách V4 v rokoch 1996-2005. Vývoj tempa rastu HDP. Reálny hrubý domáci produkt - metodika výpočtu a tempá rastu v krajinách V4.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE07 00254-001, FNH - Archív EPC, kópia plného textu