Number of the records: 1  

Približovanie sa SR k najvyspelejším európskym krajinám v oblasti výkonnosti

 1. Title Približovanie sa SR k najvyspelejším európskym krajinám v oblasti výkonnosti
  Author infoKarol Trnovský, Anna Sobotová
  Author Trnovský Karol EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Co-authors Sobotová Anna
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. s. 1-5. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords výkonnosť ekonomiky * rozvoj hospodársky * konvergencia * produkt domáci hrubý * prognózy * Slovensko
  AnnotationPríspevok skúma stav reálnej konvergencie SR v oblasti výkonnosti. Hlavným ukazovateľom dobiehania výkonnosti krajín EÚ 15 je HDP v parite kúpnej sily na obyvateľa. Alternatívnymi ukazovateľmi konvergencie sú ukazovatele reálneho dôchodku. V príspevku je zhodnotená úroveň dosiahnutej reálnej konvergencie a náčrt budúce vývoja.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-002, originál dokumentu