Number of the records: 1  

Where is the happiness-generated optimism streamed in? European perspective

 1. Title Where is the happiness-generated optimism streamed in? European perspective
  TranslationKam je smerovaný optimizmus generovaný šťastím? Európska perspektíva
  Author infoHelena Šajgalíková, Lukáš Copuš, Michaela Poláková
  Author Šajgalíková Helena EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Co-authors Copuš Lukáš
  Poláková Michaela
  Source document Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth : proceedings of the 29th International Business Information Management Association conference : 3 - 4 may 2017, Vienna, Austria. Pp. 3235-3244 [CD-ROM]. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017 / Soliman Khalid S. ; Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth International Business Information Management Association conference. ISBN 978-0-9860419-7-6
  Issue dataGrafy, tab.
  NotePopis urobený: 19.9.2017. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionUnited States of America
  Keywords psychológia * osobnosť * vývoj * vývoj hospodársky * blahobyt * diferenciácia demografická * Slovensko * Európa * porovnanie medzinárodné * pojmy
  AnnotationPojem šťastie, jeho definícia a historický vývoj. Subjektívny pocit spokojnosti verzus osobný pocit spokojnosti. Výsledky prieskumu na Slovensku z roku 2014 zameraného na identifikáciu vzťahu medzi šťastím a vyhliadkami do blízkej budúcnosti v osobnom a národnom ekonomickom kontexte podľa demografickej stratifikácie. Porovnanie s európskymi krajinami.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00305-003, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti781.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení