Number of the records: 1  

Promoting Media, Information and Reading Literacy Through a Business Communication E-Course

 1. Title Promoting Media, Information and Reading Literacy Through a Business Communication E-Course
  TranslationPodporovanie mediálnej, informačnej a čitateľskej gramotnosti prostredníctvom elektronického kurzu Obchodná komunikácia
  Author infoZuzana Hrdličková
  Author Hrdličková Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education : Proceedings of the 13th International Conference, Microsoft Prague, June 25 - 26, 2018 (Prague, Czech Republic). Pp. 178-198 online. - Prague : Centre for Higher Education Studies, 2018 / Beseda Jan ; Rohlíková Lucie ; Braimoh Dele ; Martí Camacho ; DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education International Conference. ISBN 978-80-86302-83-6
  NoteKEGA 015EU-4/2017. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords jazyk obchodný * jazyky cudzie * angličtina * vyučovanie * vzdelávanie elektronické * vzdelávanie vysokoškolské * univerzity * gramotnosť * gramotnosť digitálna * komunikácia * študenti * zručnosti * vedomosti * Slovensko * OECD
  AnnotationPojem gramotnosť. Gramotnosť ako zručnosti: čítanie, písanie, ústny prejav. Gramotnosť ako zručnosti umožňujúce prístup k znalostiam a informáciám. Gramotnosť ako proces učenia sa. Program na medzinárodné hodnotenie študentov PISA. Ťažkosti pri čítaní textov. Gramatika a nová slovná zásoba v obchodných textoch. E-learning ako metóda na komunikatívne učenie. E-learning a pravidelné e-testovanie na STU. E-learning na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity (FAJ EU). Kvantitatívny výskum na študentoch angličtiny na EU so zameraním sa na idiomatické výrazy obchodnej a všeobecnej angličtiny.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 01065-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF842.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1