Number of the records: 1  

Čtenářská gramotnost u žáků středních škol

 1. Title Čtenářská gramotnost u žáků středních škol
  Parallel titleReader Literacy for Secondary School Students
  Author infoJulie Machková
  Author Machková Julie
  Source document MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. S. 654-661. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018 ; MMK 2018 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. ISBN 978-80-87952-27-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageCzech
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords Česko * vyučovanie * literatúra * žiaci * školy stredné * knihy * knižnice * mládež * rodina * prieskum * dotazníky
  AnnotationTéma príspevku je čitateľská gramotnosť žiakov na stredných školách, so zameraním na čítanie a výučbu literatúry. Žiaci odpovedali na trinásť uzavretých a otvorených otázok. Pri zostavovaní a následnom vyhodnocovaní dotazníkov sa pozornosť venovala genderovým rozdielom, a to predovšetkým pri posledných šiestich otázkach. Cieľom bolo zistiť, či sa nejakým spôsobom líšia preferencie chlapcov a dievčat pri výbere čítania, a tiež to, akým spôsobom reflektujú výučbu literatúry. Predpokladom bolo, že každý z 60 respondentov je študentom strednej školy s výučbou českého jazyka a literatúry.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1