Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Rodinné podniky - zahraničné a slovenské osobitosti vývoja

Jávorková Enikö
book