Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Porovnanie vývoja nominálnej konvergencie členských krajín EÚ mimo eurozóny vybranými metódami viackriteriálneho vyhodnocovania variantov

Furková Andrea
article