Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Opatření zahraničně obchodní politiky a otevřenost ekonomiky v zemích Visegrádské skupiny

Fojtíková Lenka
article