Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Teoreticko - empirické prístupy migrácie a sociálneho zabezpečenia v kontexte pracovnej migrácie

Poluchová Ivana
article