Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice účinná od 1. januára 2014

Neupauerová Zuzana
article