Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločnosti na území štátov európskeho hospodáskeho priestoru

Harumová Anna
article