Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia

Hrivíková Tatiana
book