Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Globálna ekonomická kríza a jej dopady na trhy práce ekonomík strednej a východnej Európy

Krajčíková Lucia
article