Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť a spokojnosť zamestnancov

Lancíková Klaudia
book