Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Výhody systémov manažérstva bezpečnosti potravín pre podnikateľské subjekty

Kováčová Natália
article