Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Nové zameranie a využívanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovacom období 2007-2013

Rybanská Zuzana
book