Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export


MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

[Záver k vydanému zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky MSP, osobitne družstiev]

Šúbertová Elena
article