Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Hradecké ekonomické dni 2010 - Ekonomický rozvoj a management regiónov - Výsledky medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2.-3. februára 2010, ktorú usporiadala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradca Králové v Hradci Králové

Gertler Ľubomíra
article