Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export


MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Vymáhateľnosť práva v Slovenskej republike v súvislosti s predstavením tuzemského bezregresného faktoringu s dôrazom na získanie požadovanej likvidity

Puchá Nikoleta
article