Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve

Poniščiaková Oľga
book, ISBN: 978-80-8078-360-0