Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export


MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Nehmotná aktiva jako nástroj konkurenční výhody podniku

Gubová Klaudia
article