Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Komentár k zmene definície "obrat" pre účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ( ďalej "zákon o DPH") platného od 01.01.2019

Kováčik Michal
article