Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov

Lipovská Lišková Ľudmila
article