Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Horizont 2020 – 8. rámcový program na podporu excelentného výskumu, vývoja a inovácií na európskej úrovni

Vidová Jarmila
article