Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dianová Zuzana
article