Search results

 1. Finančná gramotnosť žiakov základných a stredných škôl v kontexte PISA 2018, PISA 2015 a OECD : záverečná správa k projektu Mladých vedeckých pracovníkov (MVP) č. I-18-110-00 : začiatok projektu: 1.2.2018 ; ukončenie projektu: 31.12.2018. Recenzenti: Šárka Viliamová, Zuzana Hajduová. Košice, 2019. 24 s.
  book

  book

 2. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). Editors: Bohuslava Mihalčová, Petra Szaryszová, Lenka Štofová... [et al.]. 1st Edition. Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. [257 s.] [12,85 AH]. ISBN 978-1-138-60415-5.
  book

  book

 3. Acta Electrotechnica et Informatica : an International Peer-Reviewed Scientific Journal Published Quarterly by the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky. 4x ročne. ISSN 1335-8243. Available on Internet: http://www.aei.tuke.sk
  journal

  journal

 4. CIMPRICHOVÁ, Nikola. Ľudské zdroje podniku a ich rozvoj : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2019. 63 s.
  book

  book

 5. ČOREJOVÁ, Nikola. Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2019. 79 s.
  book

  book

 6. GDOVINOVÁ, Klaudia. Konkurenčné prostredie na trhu včelárskych produktov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Erika Dudáš Pajerská. Košice, 2019. 73 s.
  book

  book

 7. GLOGOVSKÁ, Tatiana. Marketing a predaj Fit náramkov : diplomová práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2019. 79 s.
  book

  book

 8. HÉTHÁRŠIOVÁ, Denisa. Makretingová stratégia vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Barbora Gontkovičová. Košice, 2019. 68 s.
  book

  book

 9. HRUŠKOVÁ, Diana. Moderné metódy riadenia a ich aplikácia vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Naqibullah Daneshjo. Košice, 2019. 86 s.
  book

  book

 10. KALIŠ, Martin. Postavenie dopravy v logistickom systéme : diplomová práca. Školiteľ: Naqibullah Daneshjo. Košice, 2019. 63 s.
  book

  book