Search results

Records found: 1361  
Your query: All Fields = "Košice Slovensko"
 1. Teória a prax verejnej správy. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2023. Teória a prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov 17. február 2023. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. 279 s. ISBN 978-80-574-0234-3.
  electonic book

  electonic book

 2. Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu : Košice, 7. november 2023. Recenzenti: Vojtech Ferencz, Branislav Kršák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 60 s. KEGA 035EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5095-6.
  book

  book

 3. Pravdou proti praude „Nie je to pravda, ale mohla by byť“. Medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Pravdou proti praude „Nie je to pravda, ale mohla by byť“ : zborník príspevkov z XI. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov, 20.5.2022, Košice. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. 207 s. ISBN 978-80-574-0209-1.
  electonic book

  electonic book

 4. "Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu." T.G.M. "Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu." T.G.M. : kam kráčaš demokracia. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. 445 s. ISBN 978-80-574-0254-1.
  book

  book

 5. PROFANT, Tomáš Imrich. Dezinformácie a vyváženosť v médiách. In Pravdou proti praude „Nie je to pravda, ale mohla by byť“. Medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Pravdou proti praude „Nie je to pravda, ale mohla by byť“ : zborník príspevkov z XI. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov, 20.5.2022, Košice. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0209-1, s. 182-191.
  article

  article

 6. POZSONYIOVÁ, Natália. Fiškálny vplyv zamestnávania cudzincov na ekonomiku SR. In Teória a prax verejnej správy. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2023. Teória a prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov 17. február 2023. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0234-3, s. 134-140.
  article

  article

 7. STRUNGA, František. Nové vnímanie sociálnej ekonomiky v kontexte generácie 45+. In Teória a prax verejnej správy. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2023. Teória a prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov 17. február 2023. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0234-3, s. 200-210.
  article

  article

 8. KUDLOVÁ, Zuzana. Analýza majetku spoločnosti. In Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania. Vedecký seminár konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-225-5101-4, s. 39-45.
  article

  article

 9. PROFANT, Tomáš Imrich. Postkoloniálna perspektíva na vybrané príspevky do verejnej diskusie. In "Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu." T.G.M. "Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu." T.G.M. : kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0254-1, s. 105-114. APVV-19-0314.
  article

  article

 10. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania. Vedecký seminár konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Jozef Lukáč, Stanislav Rudý ; recenzenti: Šárka Vilamová, Peter Gallo. 1. vydanie. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. 90 s. [4,50 AH]. ISBN 978-80-225-5101-4.
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.