Search results

Records found: 7  
Your query: All Fields = "Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika"
 1. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008. Zostavovateľ zborníka: Tomáš Výrost, Zuzana Lejková. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2009. 81 s. ISBN 978-80-225-2665-4.
  book

  book

 2. BAČO, Tomáš. Základy a aplikácie kvantitatívneho marketingu. In Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4, s. 1-8. VEGA 1/4604/07.
  article

  article

 3. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008. Editori Zuzana Lejková a Tomáš Výrost. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. CD-ROM. VEGA 1/4604/07. ISBN 978-80-225-2665-4. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  electonic book

  electonic book

 4. VÝROST, Tomáš et al. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu (od 1/2007 do 12/2008). Košice, 2008. 15 s. VEGA 1/4604/07.
  book

  book

 5. LEJKOVÁ, Zuzana. Riešenie vybraných problémov experimentálnej ekonómie v praxi. In Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4, s. 17-27. VEGA 1/4604/07.
  article

  article

 6. VÝROST, Tomáš. Experimentálna ekonómia a hra o vyjednávaní. In Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4, s. 28-34.
  article

  article

 7. METEŇKO, Anton. Rozhodovanie retail managementu a spotrebiteľov v podmienkach globálnej konkurencie – spotrebiteľské správanie vo vybranej lokalite. In Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4, s. 1-19. VEGA 1/4604/07.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.