Search results

Records found: 12  
Your query: Author = "Národohospodárska fakulta EU"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date13.03.2023
  Database210v - vendor
  References (8) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (649) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (23) Catalogue documents - ARTICLES
  (16) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - publisher
  (10) Authority database - vendor
  (321) Catalogue documents - BOOKS
  (97) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (3) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (27) Objednávky - actv
  (30) Predplatné - actv
  (3) Predplatné - disposed
  TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  TownBratislava
  See linkNárodohospodárska fakulta EU
  Faculty of the National Economy
  Faculty of National Economy EU
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  corporation

  corporation

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date22.02.2023
  Database210w - working place
  References (9) Authority database - súbor autorít osobných mien
  (10) Authority database - working place
  TitleNárodohospodárska fakulta EU
  See linkacronym : EUBFNH
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  corporation

  corporation

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date24.03.2023
  Database210v - vendor
  References (1) Catalogue documents - BOOKS
  TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
  TownBratislava
  See linkKatedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky NHF EU
  KAIaVT NHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  corporation

  corporation

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date24.03.2023
  Database210v - vendor
  References (63) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (56) Catalogue documents - BOOKS
  (1000+) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
  TownBratislava
  See linkKatedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU
  Department of Banking and International Finance, Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava
  KBaMF NHF
  Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
  See alsoFormer Caption Entry : Katedra peňažníctva NHF EU v Bratislave
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  corporation

  corporation

 5. Note1.1.2024 zmena názvu z Katedra ekonomickej teórie FNH na Katedra ekonómie
  Record Typeauthority sign record
  Current date26.03.2024
  Database210v - vendor
  References (91) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (32) Catalogue documents - BOOKS
  (344) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Acq. Links (5) Objednávky - actv
  (1) Objednávky - close
  (5) Predplatné - actv
  (1) Faktúry - ***nezaradene***
  TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra ekonómie
  TownBratislava
  See linkKatedra ekonómie NHF EU
  Katedra ekonomickej teórie NHF EU
  KET NHF
  Katedra ekonomickej teórie
  Department of economics of Faculty of national economy
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  Former Caption Entry : Katedra všeobecnej ekonomickej teórie a hospodárskych dejín
  corporation

  corporation

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date24.03.2023
  Database210v - vendor
  References (80) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (94) Catalogue documents - ARTICLES
  (17) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (50) Catalogue documents - BOOKS
  (1000+) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) Objednávky - actv
  (6) Predplatné - actv
  (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra financií
  TownBratislava
  See linkKatedra financií NHF EU
  KF NHF
  See alsoFormer Caption Entry : Katedra verejných financií NHF EU
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  corporation

  corporation

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date24.03.2023
  Database210v - vendor
  References (4) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (137) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (24) Catalogue documents - ARTICLES
  (11) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (40) Catalogue documents - BOOKS
  (1000+) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (2) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Objednávky - actv
  (17) Predplatné - actv
  TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra hospodárskej politiky
  TownBratislava
  See linkKatedra hospodárskej politiky NHF EU
  KHP NHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  corporation

  corporation

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date24.03.2023
  Database210v - vendor
  References (32) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (16) Catalogue documents - BOOKS
  TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra pedagogiky
  TownBratislava
  See linkKatedra pedagogiky NHF EU
  KPedag NHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  corporation

  corporation

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date24.03.2023
  Database210v - vendor
  References (32) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (11) Catalogue documents - BOOKS
  (517) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra poisťovníctva
  TownBratislava
  See linkKatedra poisťovníctva NHF EU
  KPOI NHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  corporation

  corporation

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date13.03.2023
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) Authority database - vendor
  (1) Catalogue documents - BOOKS
  TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra regionálneho rozvoja a geografie
  TownBratislava
  See linkKatedra regionálneho rozvoja a geografie EU NHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  Later Caption Entry : Národohospodárska fakulta EU. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
  corporation

  corporation


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.