Search results

Records found: 12  
Your query: Author = "Podnikovohospodárska fakulta EU"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date20.03.2024
  Database210v - vendor
  References (27) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (379) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (175) Catalogue documents - ARTICLES
  (67) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (12) Authority database - vendor
  (241) Catalogue documents - BOOKS
  (15) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (2) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) Objednávky - actv
  (40) Predplatné - actv
  (2) Predplatné - disposed
  (1) Katalóg vyradených - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  TownKošice
  See linkPodnikovohospodárska fakulta EU
  PHF EU Košice
  The Faculty of Business Economics Košice
  Faculty of Business Economics with Seat in Košice
  University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice
  EUBPHF
  PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  corporation

  corporation

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (1) Authority database - vendor
  Acq. Links (1) Predplatné - actv
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra cudzích jazykov
  TownKošice
  See linkKatedra cudzích jazykov PHF EU
  KCJ PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Later Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
  corporation

  corporation

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (11) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (14) Catalogue documents - BOOKS
  (1000+) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra ekonómie - zrušené
  TownKošice
  See linkKatedra ekonómie PHF EU
  KE PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Later Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra ekonómie a manažmentu
  corporation

  corporation

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (1) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) Authority database - vendor
  (9) Catalogue documents - BOOKS
  (2) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Objednávky - actv
  (1) Predplatné - actv
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra ekonómie a manažmentu
  TownKošice
  See linkKatedra ekonómie a manažmentu PHF EU
  PHFKEM
  PHF KEM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Former Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra ekonómie - zrušené
  corporation

  corporation

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (15) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (9) Catalogue documents - BOOKS
  (550) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra finančného riadenia podniku
  TownKošice
  See linkKatedra finančného riadenia podniku PHF EU
  KFRP PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Former Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra účtovníctva a financií
  corporation

  corporation

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (32) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (8) Catalogue documents - BOOKS
  (278) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Acq. Links (5) Predplatné - actv
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
  TownKošice
  See linkKatedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU
  KHIaM PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Later Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra kvantitatívnych metód
  corporation

  corporation

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (1) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (8) Catalogue documents - BOOKS
  (57) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
  TownKošice
  See linkKatedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU
  KIaJK PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Former Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra cudzích jazykov
  corporation

  corporation

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (20) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (54) Catalogue documents - BOOKS
  (249) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (2) Predplatné - actv
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra kvantitatívnych metód
  TownKošice
  See linkKatedra kvantitatívnych metód PHF EU
  KKM PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Former Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
  corporation

  corporation

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (45) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (16) Catalogue documents - BOOKS
  (1000+) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (8) Predplatné - actv
  (3) Katalóg vyradených - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra manažmentu
  TownKošice
  See linkKatedra manažmentu PHF EU
  KM PHF
  KManaž PHF
  K manaž PHF
  Katedra manažmentu
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  corporation

  corporation

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date23.03.2023
  Database210v - vendor
  References (18) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) Authority database - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) Authority database - vendor
  (2) Catalogue documents - BOOKS
  (887) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Acq. Links (3) Katalóg vyradených - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra marketingu a obchodu
  TownKošice
  See linkKatedra marketingu a obchodu PHF EU
  Katedra marketingu PHF EU
  KMrO PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Later Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra obchodného podnikania
  corporation

  corporation


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.