Search results

Records found: 1  
Your query: Author = "Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave"
 1. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkFakulta podnikového manažmentu EU
  FPM EU
  EUBFPM
  FPM
  Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Faculty of Business Management University of Economics in Bratislava
  FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (11) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (843) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (123) - ARTICLES
  (20) - súbor autorít korporácií a akcií
  (6) - vendor
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (92) - BOOKS
  (133) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation