Search results

 1. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkFakulta podnikového manažmentu EU
  FPM EU
  EUBFPM
  FPM
  Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Faculty of Business Management University of Economics in Bratislava
  FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Database210v - vendor
  References (12) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (861) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (123) - ARTICLES
  (20) - súbor autorít korporácií a akcií
  (6) - vendor
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (103) - BOOKS
  (133) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

 2. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra informačného manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra informačného manažmentu FPM EU
  KIM
  EUBFPMKIM
  FPMKIM
  KIM FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (25) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - BOOKS
  (342) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 3. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra manažmentu FPM EU
  FPM KPM
  KPM
  EUBFPMKPM
  FPMKPM
  KM FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (58) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (17) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 4. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu výroby a logistiky ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU
  KMV
  KML
  EUBFPMKML
  FPMKML
  KMVaL FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (62) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (8) - BOOKS
  (625) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 5. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra podnikovohospodárska FPM EU
  FPM KPO
  KPO
  EUBFPMKPO
  FPMKPO
  KPH FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (157) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (33) - ARTICLES
  (21) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (46) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 6. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikových financií ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra podnikových financií FPM EU
  KPF
  EUBFPMKPF
  FPMKPF
  KPF FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (98) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - súbor autorít korporácií a akcií
  (16) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation