Search results

 1. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ((Košice, Slovensko))
  TownKošice
  See linkPodnikovohospodárska fakulta EU
  PHF
  EUBPHF
  PHF EU Košice
  The Faculty of Business Economics Košice
  PHF
  Faculty of Business Economics with seat in Košice
  University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (20) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (480) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (170) - ARTICLES
  (60) - súbor autorít korporácií a akcií
  (11) - vendor
  (20) - ELECTRONIC RESOURCES
  (70) - BOOKS
  (16) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

 2. TitleNadácia PHF EU ((Košice, Slovensko))
  TownKošice
  See alsoLater Caption Entry : Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana. (Košice, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (21) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - vendor
  (14) - BOOKS
  corporation

  corporation