Search results

 1. TitleSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ((Nitra, Slovensko))
  TownNitra
  See linkSPU v Nitre. Predajňa odbornej literatúry
  Slovenská poľnohospodárska univerzita
  Slovak University of Agriculture in Nitra
  See alsoFormer Caption Entry : Vysoká škola poľnohospodárska. (Nitra, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (40) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - súbor autorít korporácií a akcií
  (4) - vendor
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (22) - BOOKS
  (6) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

 2. TitleSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu ((Nitra, Slovensko))
  TownNitra
  See linkFakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
  Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra
  See alsoParent Term : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (Nitra, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - súbor autorít korporácií a akcií
  (4) - vendor
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (4) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

 3. TitleSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Katedra regionálneho rozvoja ((Nitra, Slovensko))
  TownNitra
  See linkKatedra regionálneho rozvoja SPU v Nitre
  See also Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (Nitra, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  corporation

  corporation

 4. TitleSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Klub poľnohospodárskych odborníkov ((Nitra, Slovensko))
  TownNitra
  See linkKlub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre
  Society of Agricultural Experts at Slovak University of Agriculture in Nitra
  See alsoParent Term : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (Nitra, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  corporation

  corporation

 5. TitleSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Technická fakulta. Katedra strojov a výrobných systémov ((Nitra, Slovensko))
  TownNitra
  Database210v - vendor
  References (1) - BOOKS
  corporation

  corporation