Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0054019^"
 1. TitleMarketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 ([9.-15.11.2015] : [Košice, Slovensko])
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 2. TitleMarketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia (2. : 23.-24.10.2014 : Košice, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 3. TitleNové trendy v manažmente a marketingu. Vedecký workshop (4. : 5.-6.10.2017 : Zámutov, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - BOOKS
  action

  action

 4. TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra marketingu a obchodu
  TownKošice
  See linkKatedra marketingu a obchodu PHF EU
  Katedra marketingu PHF EU
  KMR
  EUBPHFKMR
  PHFKMR
  KMrO PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Later Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra obchodného podnikania
  Database210v - vendor
  References (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - BOOKS
  (890) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

 5. TitleRiešené projekty - odborné problémy. Odborný workshop (2.7.2014 : Košice, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 6. TitleRiešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop (1.7.2016 : Košice, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 7. TitleRiešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop (2019 : Košice, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action

 8. TitleRiešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop (6.7.2017 : Košice, Slovensko)
  Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  action

  action